Biblioteca

BIBLIOTECA ESCOLAR

La Biblioteca del C.E.I.P Vaixell Burriac és una biblioteca escolar que disposa d’un fons d’uns 5.000 volums, composat per obres de referència, llibres d’imaginació, de coneixements i revistes, en llengua catalana, castellana i anglesa.

L’ordenació s’ha fet segons la Classificació Decimal Universal, adaptació Rubió (la mateixa que utilitzen a les biblioteques de la xarxa de la Diputació). Aquesta classificació agrupa els llibres de coneixements en 10 grans grups:
0. – Obres de referència (enciclopèdies)
1. – Filosofia
2. – Religió
3. – Ciències Socials
4. – Llengua
5. – Ciències Pures
6. – Ciències Aplicades
7. – Belles Arts
8. – Literatura
9. – Història i Geografia
i els llibres d’imaginació segons les edats:
I1 (gomet blau) de 5 a 8 anys
I2 (gomet vermell) de 8 a 10 anys
I3 (gomet verd) de 10 a 12 anys

A més també comptem amb una petita biblioteca en anglès, una secció de còmics i una altra de consulta per a mestres.

Coordinadora: Marta Almar

SERVEIS DE LA BIBLIOTECA

 • Consulta en la sala
 • Informació i referència
 • Préstec
 • Assessorament als pares a l’hora de triar llibres
 • Servei de préstec
  Tots els usuaris de la biblioteca poden emportar-se llibres en préstec.

  Són subjecte de préstec:

 • Els llibres d’imaginació. Aquests es deixaran d’un en un, a qualsevol usuari de la biblioteca que ho demani durant un període de temps de dues setmanes prorrogable.
 • Els còmics. Es prestaran dos dies (els caps de setmana)
 • Els llibres de coneixement. També seran objecte de préstec només els caps de setmana.
 • El fons de la biblioteca de mestres i de la biblioteca en anglès també es prestarà durant quinze dies prorrogables.
 • No són objecte de préstec les revistes ni les obres de referència (enciclopèdies i diccionaris), a no ser que es disposi de duplicats.

  Qui són els ususaris de la biblioteca?

 • En horari lectiu: tots els alumnes de l’escola des de P3 fins a 6è
 • En horari complementari: tots els socis de l’AMPA que estiguin al corrent de la quota de la Biblioteca, tant si són alumnes de l’escola, com pares i mares.
 • Quan es pot anar a la Biblioteca?
  La Biblioteca estarà oberta tots els dies lectius de 13.00 h a 13.30 h del migdia, i el dilluns i el divendres de 17.00 h a 18.00 h de la tarda. Hi podran anar tots els alumnes que estiguin al corrent de la quota establerta per l’AMPA.

  En horari escolar, les diferents classes hi assisteixen segons l’horari establert i de manera coordinada amb cada cicle per tal de seguir un programa de Formació d’Usuaris que comença des de P3 i s’allarga durant tota la primària fins a.

  Què es pot fer a la Biblioteca?
  A la Biblioteca s’hi pot anar a fer deures, consultar llibres, llegir, mirar còmics, demanar llibres en préstec,…..

  Què no es pot fer a la Biblioteca?

 • No es pot parlar ni cridar.
 • No es pot anar d’una banda a l’altra ni córrer.
 • Els llibres no es poden pintar ni guixar.
 • No es pot sortir abans d’hora
 • No es pot menjar ni beure
 • ABANS D’ENTRAR A LA BIBLIOTECA ENS HEM DE RENTAR LES MANS

  Reciclatge de llibres
  Des de ja fa temps la Biblioteca va engegar una campanya de reciclatge de llibres, i nombroses famílies que tenien llibres que ja no feien servir els han portat a la Biblioteca on ara són a l’abast de tots els usuaris.

  La nostra és una biblioteca escolar, per tant NOMÉS es recullen llibres d’imaginació i coneixements adequats a les edats dels alumnes del centre (des d’Educació Infantil fins a Cicle Superior). Totes les donacions són calatogades i registrades i passen a formar part del fons de la biblioteca.

  Programa de Formació d’Usuaris
  Fa un cert temps a l’escola es va engegar un programa dirigit a tots els seus alumnes destinat a ensenyar, de manera pràctica, l’ús de la biblioteca com a recurs didàctic, i per suposat, fomentar el gust per la lectura.
  Els resultats han estat del tot favorables i cada cop són més alumnes que utilitzen la biblioteca de l’escola fora de l’horari lectiu. Tots les classes assisteixen a la biblioteca un total de cinc sessions al llarg del curs, coordinant els continguts amb cada cicle per tal de seguir un programa que comença a Educació Infantil. Els més petits, a través de contes i fomentant els hàbits propis de la biblioteca, segueix a Cicle Inicial fent el tafaner per veure que hi ha dins dels llibres, continua a Cicle Mitja aprenent com s’organitza la biblioteca i com trobar-hi el que busquem de manera que en arribar al Cicle Superior treballem la manera més fàcil de treure-li suc a qualsevol llibre.
  Aquest programa pretén la familiarització dels alumnes amb els llibres de tota mena alhora que ensenyar-los a extreure de manera ordenada i coherent tota la informació que hi poden trobar.

  * Els alumnes d’Educació Infantil (P3, P4 i P5), en horari extraescolar hauran d’anar a la Biblioteca acompanyats d’un adult.

  Anuncis